HiberSunda

This page is implementation example of Hibersunda API


# Lemes ka Sorangan Lemes ka Batur Basa Loma Basa Indonesia Basa Inggris

Undak Usuk Basa Sunda

Undak usuk basa Sunda nyaeta aturan atawa tatakrama nyarita basa Sunda supaya merenah jeung ngeunah kanu ngadéngé.
- sundapedia.com